CAM Design invasion - Historie

Historie

  • Historie
Historie Cam

První světlo
Historie se začala psát 1.7.2009, kdy se hráč, nesoucí jméno Lenny, rozhodl, že
založí klan. Vytvořit spolek lidí, kteří budou držet při sobě, Lenny cítil
potřebu vůdčí schopnosti, zavést řád, na který budou všichni hrdí – to byly hlavní důvody
založení tohoto klanu. Už od samého začátku padly návrhy ohledně názvu klanu.
Bylo hodně možností, na kterých se nejvíce podílel hráč Lebre, což byl jak zakladatel,
tak skvělá opora pro Lennyho, která pomáhala při zakládání klanu.
A bylo to zde, klan dostal jméno – cAm (Czech Academy of the Masters)

A jako většina klanů, začal i cAm spíše preferovat JA+, Lenny zařídil server,
na který byl nahrán clanmod, který ovšem po krátké době zmizel a klan se opět vrátil na JA+.
Lenny spolu s Lebrem vytvořili klanový web a fórum. Na JA+ se klanu vedlo vskutku dobře – do klanu začali chodit JA+ hráči, v prvních
začátcích byl klan tvořen 10 lidmi, kteří do klanu přicházeli většinou po dvou.
Lidé byli přijati především na základě toho, jak se chovají. A také díky sympatiím.
Byl-li hráč přívětivý, sympatický a v pohodě, tak se mu klan otevřel a on mohl vstoupit do řad cAm.
Klan fungoval skvěle. Lenny zavedl první zkoušky noviců, které ze začátku nebyly až tak
snadné, jak se na první pohled zdálo. Zkoušky byly těžké jak pro Lennyho, jenž
měl mnoho starostí s vedením a usměrněním, tak pro účastníky, kteří to neměli také lehké, neboť tento systém zkoušeli poprvé.

A jak plynul čas, hráči se zlepšovali a zlepšovali, a hlavně kopa zábavy nikdy nechyběla…
Krátce na to se ovšem vyskytly problémy jiného rázu. Nebyly to problémy se serverem, ani problémy s hráči z jiných klanů, spíše se to týkalo vně klanu.

První zrádce, který se v klanu vyskytl, byl hráč Lolec.
Lolec byl vskutku dobrý hráč, po přijetí se jevil jako sympatický a přívětivý, což bylo dobře, avšak po nějaké době se jeho chování zcela změnilo - začal nadávat ostatním hráčům, nejen z klanu, ale také hráčům, kteří byli nezávislí.
Lenny se tedy nakonec po napomenutí Lolece rozhodl, že musí klan opustit, neboť nedělá dobře celé společnosti.
Lolec, zklamán ze špatného výsledku vendety, se rozhodl, že se omluví a začne prosit o znovupřijetí do klanu.
Lenny mu svěřil svoji důvěru a dal Lolecovi druhou šanci, ale brzy se jeho vlastnosti a chování opět projevily v pravém světle jako dřív.
Lolec vydržel v klanu zhruba půl roku. A dostal vyhazov. Vyhazov permanentního rázu.
Nejen Lenny, ale i ostatní hráči, si mysleli, že vše bude v pořádku. Klan držel pohromadě, díky pevnému jádru a přátelství mezi lidmi v klanu. Hráči cAm byli toho názoru, že se Lolec navždy ztratí ze světa JKA, avšak opak byl pravdou – Lolec, ze svého hněvu a chutí po pomstě, založil „klan“, jenž měl být konkurencí cAm. Zdálo se, že to opravdu bude konkurence, ale Lennyho to nerozhodilo, neboť věděl, že to byl marný pokus o pomstu.
Lolecovo klan Cal (Czech academy of the lamers) nebyl schopen vytvořit si server, zavést si web, prostě nic. Cal dostal rychlý spád a ještě rychlejší odchody lidí z klanu, protože poznali, že klan, do kterého vstoupili, byl vytvořen v afektu. Cal dosáhl pouze 4 členů.

Avšak právě v těch dobách, kdy byl klan cAm ještě hodně mladý,
vyplavali na povrch nejlepší hráči. Tito hráči nedisponovali pouze uměním s mečem,
ale také tím, že byli pro Lennyho oporou, kterou on nejvíce potřeboval.
Nyní si je uveďme: Czech Republic Master Lenny , Czech Republic Murray (Lennyho bratr), Syntax.
Poslední jmenovaný byl opravdu skvost pro cAm – Syntax byl nejen zkušený hráč,
ale také dobrý přítel a Lenny byl vskutku rád, že v klanu má takovou oporu,
na kterou se může spolehnout.
Klan měl vše, co mít chtěl – pevné jádro, pevné vedení, skvělé hráče,
skvělý spolek lidí.

Avšak ještě něco chybělo – praccy s jinými klany.
cAm nechtěl hrát CW, jelikož klan hrál hlavně pro zábavu, proto také pouze na JA+. Spíše by se to dalo definovat takto - vně klanu boje o to, kdo je lepší probíhali, ale ven mezi jiné klany se tyto boje nedostaly.
Klanu se tyto vnitřní praccy zalíbily, neboť se vzájemně vyučovaly a nabíral tak na nových zkušenostech.

Nově přijatý hráč Hank však byl jiného názoru..
Začal tvrdit, že klan nemá naprosto žádnou budoucnost, nikdy nedosáhne toho, po čem tak toužil, proto klan opustil a přidal se ke skupině odpadlíků a lidí, kteří tehdy působili díky zisku z nadávek a znechucování hry ostatním, k Anarchy.
Anarchy tehdy vedl hlavní strůjce zloby Tabor a později Nephis spolu s Hankem. Ti dva spolu vždycky drželi při sobě a využívali jakékoli slabiny, ať už klanu nebo jednotlivců k tomu, aby je donutili přestat hrát s pocitem marnosti a vlastní slabosti.
Zhruba tímto končí první éra cAm…

Pád a nová naděje
Přibližně začátkem roku 2010 se klan zhroutil a byl zamražen z několika prozaických důvodů - tím hlavním byla neaktivita hráčů. Lenny byl zdrcen tím, že se nejen zhroutil jeho sen o pospolitosti, ale také tím, že
jeho první Padawan Asandy se též stal hráčem se statusem „Neaktivní“.
Lídr klanu si povzdechl a spatřil jediné řešení – zmražení celého cAm.
Obnova mu nepřicházela vhod, protože všichni skvělí hráči a přátelé
již dávno zmizeli a tak Lenny ve volných chvilkách našel útěchu v Siege, které hrál zhruba půl roku.
Murray, jako jediný zbývající, mezitím vstoupil do kroužku odstřelovačů a spolu s několika dalšími zabíjel hráče, kteří lamili na public JA+ serverech blasterem s jetpackem na zádech.

Převrat nastal v červnu roku 2010, kdy Lennymu napsal na ICQ jistý hráč Czech Republic Pajaslav prosbu o obnovu klanu a to s velkým odhodláním a snem, jako míval tenkrát Lenny při zakládání cAm.

Lenny, tenkrát ještě hodně zklamaný z rozpadu, zpočátku neviděl velké naděje, ale Czech Republic Pajaslav jej naštěstí dokázal přesvědčit a zároveň se nabídl k službám při obnově.
Klan se tak opět postavil na pevné nohy plné naděje a snů.
Lenny spatřil v Pajaslavovi opravdového přítele a loajální podporu, neboť díky této dvojici klan nabral nové a to skvělé hráče.
Také Czech Republic Murray se vrátil a velice pomohl především výcvikem čerstvě naverbovaných noviců.
Největšími přínosy pro klan se později stali hráči: Czech Republic Polki , Thorn a Zarius.
Na svou dobu kvalitní hráči JKA a cAm tak získalo nové mistry.
Také hráči jako: Czech Republic Kimi , Czech Republic Nakame , Alca – se postarali o posilu.
cAm opět stanul na nohy opásané pancířem a prosperita rostla.
Ale tím nejsme zdaleka u konce. Nový hráč přijatý do klanu, Lays, patřil mezi solidní hráče, začátky s ním byly skvělé. Avšak později se jeho chování stalo podobnému Lolecovi – přetvářkou. Z Layse se stal arogantní hráč, který měl užitek z nadávek a provokace ostatních. Po nějaké době Lennyho pohár trpělivosti přetekl a Lays byl vyhozen z klanu, ale…

Velké překvapení se stalo 10. Června 2010, kdy Lays dostal druhou šanci od Lennyho.
Laysovo chování bylo zpočátku normální, nenadával, byl klid. Ovšem to byl pouze závoj lží a ještě lepší přetvářky, kterou bylo těžké prohlédnout…

Čas plynul jako voda, hráči odcházeli a přicházeli a smutek z odchodu dobrých hráčů, kteří přestali hrát, byl nahrazen novým přátelstvím.
Thorn a Zarius záhadně zmizeli a nakonec i Czech Republic Polki odstoupil a přestal hrát.

Blížil se rok 2011...
Začátek tohoto roku přinesl novou tvrdou změnu – přechod na base.
Lenny se rozhodl, že base bude pro cAm přínosem, pro který budeme tvrdě pracovat, abychom byli ještě lepší, ale přineslo to také nevýhodu…
Hráči, kteří hráli především pro zábavu, si hru bez JA+ nedokázali představit, a tak jejich aktivita upadala.
Lennymu dělalo starost, proč hráči, stejně jako on, netoužili po zlepšení na base, proto spustil opět JA+ server pro vedlejší zábavu.
Stala se však ještě jedna nepříjemnější událost...
Jak hráči, toužící po skillu na base, začínali a zlepšovali se, neobešlo se to bez konfliktů.

S přechodem na base a zlepšováním svých řad, cAm narazil na Alterans..
Klan, který v tu dobu vedl Morash s Witcherem (Epixem), i když jak se zdálo, Morash neměl v rukou až takový vliv a moc klanu, jako Witcher.
Witcher začal bezdůvodně pomlouvat a házet špínu na náš klan, neboť jsme v jeho očích byly pouhá špína z JA+, která se jejich klanu nemá vůbec šanci rovnat.
Dokonce poštval členy Alterans proti cAm a snažil se náš klan pokud možno nejlépe úplně sesadit.
Chtěli jsme v tu dobu ukázat, že pomluvy a nadávky na náš klan byly zbytečné, že jsme nechtěli rozepře a nepřátelství, pouze se zlepšovat a dál cvičit na base, ale Witcher to nejspíše viděl úplně jinak, myslel si, že chceme být lepší než Alterans, a že je chceme po takové dlouhé době jejich panování na base, jakož to nejlepší český base klan (jak vždycky Witcher pravil), sesadit.

Všichni jsme si ale tehdy uvědomovali, že se blíží nevyhnutelné... A to souboj mezi našimi klany, s důvěrou, že tím celý konflikt jednou pro vždy skončí..
Stalo se však nečekané.. Tehdy dva z našich padawanů trénovali na base, když mezi ně přistoupili Morash s Witcherem, a začali proti nim bojovat naostro jako by se jednalo o domluvené CW.
Nakonec svůj výsledek Witcher hrdě vystavil na web Alteránů s poznámkami, že čekal od našeho klanu mnohem víc a že jsme nic.
Tím započal dlouhý spor mezi našimi klany, který se táhl velmi dlouho a byl doprovázen lží a nadávkami.


Čas se táhl dál a psal se rok 2012..

cAm nezůstal v nepříjemnostech a snaze zničení ze strany Alterans. Klan si vedl stále dobře díky pevnému jádru svých titánů.
Hráči odcházeli a přicházeli, dokonce i někteří, z rozpadajícího se klanu Alterans, se přidali do našich řad (Kraken), jiní vstoupili do řad jejich (Sotek). Avšak nakonec Alterans s odchodem Witchera úplně vyhasl.

Mezi své řady cAm postupně přijal i jiné skvělé hráče jako např.: United Kingdom angeles -
"veterán", který za svého účinkování prošel mnoha klany a získal cenné zkušenosti.
S ním přišel také věrný a zdvořilý přítel Czech Republic Kold , který byl vždy ochoten se pro druhé doslova roztrhat.
Přišlo i mnoho jiných hráčů jako například významní: wariv , Czech Republic Inliner , Czech Republic Tanaya .

Jednoho dne však nastal nový problém...
Hráč Lays nyní dost jasně ukázal svou pravou tvář, a to hlavně v nadávkách na členy cAm.
Vyvrcholení nastalo někdy v červenci 2011, kdy svou druhou šanci absolutně pohřbil a Lenny, den poté napsal anketu na klanovém fóru, kdo je pro vyhození Layse z klanu. Většina souhlasila, ale Lays to celé ulehčil tím, že odešel sám.
Lennyho předtucha se vyplnila – Lays bude nadále otravovat cAm, bude nadávat, bude to Lays Anarchy, spolu s Nephisem a Hankem, který cAm nenáviděl, neboť dokázal vyvrátit jeho dávné tvrzení, že nebude mít žádnou budoucnost a naději něčeho dosáhnout.
Anarchy se dokonce neštitilo narážet na slabiny v podobě vážného onemocnění některého z našich členů, za čež je mnoho lidí nenávidělo a chtělo se jim nějak pomstít, avšak věřme tomu, že se jim to samo někdy osobně vrátí v mnohem větším trestu, který si za takový ubohý projev zaslouží..

Tím problémy a spory zdaleka nekončily..
Ke klanu se přidal také hráč Antoni, spolu s Wendisem.
Antoni byl velmi cílevědomým členem a od samého počátku se toužil stát Mistrem, což se mu také nakonec v našem klanu povedlo. Získal do své starosti několik padawanů, které měl vyučovat (Tanaya, Inliner), a ty učil hrát a myslet tak, jak přesně chtěl on.
Jakoukoliv pomoc jeho padawanům, ze strany jiných Mistrů s úmyslem pomoci mu ve výcviku, odmítal. Chtěl své padawany mít naprosto "v hrsti", aby uznávali pouze jeho, jako velikého Mistra.
Antoni nakonec zachtěl stát se členem Rady Klanu, čímž nakonec díky dobrým přesvědčovacím schopnostem byl, ale postupem času mu to bylo málo a zachtěl něco víc.. Chtěl mít co nejvíce členů klanu "pod sebou", aby ho poslouchali a jen jeho uznávali, a tak vymyslel lstivý plán, plán jak rozložit Lennyho vedení a získat hráče na svou stranu.
Tajně začal vytvářet vzpouru vně klanu.. Jednotlivě hráčům nabízel vyhlídku nového klanu pod jeho, "mnohem lepším" vedením.
Některé hráče se mu podařilo přesvědčit a obrátit je proti Lennymu pomluvami a lží, kterou si vymýšlel, ale jiné v loajalitě cAm nezlomil.
Těch, které nezlomil byla většina (stejně tak oba jeho padawani), a jakmile se zpráva od některých z těchto členů dostala Lennymu, žádal Lenny po Antonim vysvětlení..
Antonimu nezbývalo než dál lhát a celou věc zatajovat..
Lenny nakonec Antoniho usvědčil důkazy ze záznamů konverzace ze serveru a výpovědí některých členů cAm, a tak nakonec Antoniho vyhostil z klanu.. S Antonim odešlo několik jeho věrných (Wendis, Malibu, Kraken, Fidelity - Shyro, ...) a téměr okamžitě založil klan nový, s názvem EH (Ebenové Hole), který dále nabíral nové hráče, vetšinou však hráče vyloučené z klanu našeho (Lays, ...) a dále je poštvával proti cAm a šířil lži především proti Lennymu, na kterého měl velkou zlost.

Jádro klanu (Lenny, Murray, Inliner, Alca, Tanaya, Kold, Angeles, Wariv) moc dobře věděli, jak to tenkrát s Antonim a jeho vzpourou bylo, oni znají celou pravdu a Antoniho lživou přetvářku.


Období plné nových nadějí, úspěchů a splněných snů
I přes veškeré problémy a odchody vynikajících hráců, či příchody úplných začátečníku, kteří nakonec také po našem velkém snažení něco je naučit, odešli z klanu s velkým "skill egem", cAm stále vytrvával a šel dál...

Přidali se k nám znovu hráci, kteří kdysi přestali hrál, ale vrátili se nebo byli v jiném klanu..

Dokonce se Lennymu ozval hráč, který byl kdysi velmi proslulý shazováním serverů, kradením hesel z cizích serverů, zneužíváním svých práv správce serveru a znechucováním hry ostatním v době největšího rozkvětu české scény, s nabídkou sponzorování serveru pro náš klan.
Tímto gestem, řekl bych, si očistil své dřívější špatné jednání, neboť v jeho úmyslu opravdu nebylo nic jiného, než jen podpořit ostatní hráče, aby měli kde hrát a to za jeho vlastní investice.

Postupem času se ke cAm přidal hráč Czech Republic mirda a velká posila Czech Republic night , nedostupné crAwn a klan tak zároveň dosáhl té největší prosperity.
Stále šel vpřed proti nepříteli a byl odhodlán zapsat se pevně do historie české Jka scény..

Na přelomu roku 2012/2013, přesněji 21.12.2012, Lenny, s podporou a stejným odhodláním Mirdy, založil cAm ESL Team, do něhož mohl vstoupit kdokoliv si toužil splnit sen být v ESL (Electronic Sports League) za náš klan a mít možnost hájit jeho sílu a odhodlání.
cAm ESL Team se během chvilky přihlásil do Winter Cupu a hned první nepřítel byl zkouškou síly a velkého odhodlání.
Tohoto soupeře se mu podařilo porazit a získal si tak úctu od některých zkušených hráčů ESL.
Další soupeř však byl mnohem mnohem zkušenější, několikanásobný šampión ESL, s kterým Team cAm nakonec prohrál, avšak nepřestal doufat a snažit se.

Postupem času se objevil stejný problém jako dříve - Neaktivita a odchody několika vynikajících hráčů..
Neaktivita však nedospěla takového rozměru, jakož tomu bylo téměř na samém počátku působení našeho klanu.
Avšak vzniklo pár rozepří a spletitých události vně klanu, které tomu možná také trošku přispěly, ale i přesto je tu náš klan stále a i když se možná zdá trošku "zabržděný", nepřestává doufat v další snahu vrátit se do ESL.


Vzpomínky na staré hráče zůstávají, avšak vznikají také nová přátelství...
Čas jde dál a my s ním…


Na sepsání historie se podíleli:
Lenny
Kold

28 Návštěvníků (Dnes)
29 Návštěvníků (Včera)
654 Návštěvníků (Měsíčně)
147075 Celková návštěvnost
72 registrováno uživatelů
0 uživatelé online
2 Hosté online
Ukázat statistiku


ESL JKA - TDM

Freedom Warriors - legendy, všechna čest a sláva Thornovi a Fixofovi, nikdy na vás nezapomeneme kluci.

clonewars

jk3files

Nfus 2


Reklama:  
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde